Świadomość społeczna i postrzeganie opieki paliatywnej i komfortowej cz.1

width=300W kwietniu 2018 r. Barbara Bush, była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, zmarła w wieku 92 lat po długiej chorobie. Dwa dni wcześniej rzeczniczka rodziny oznajmiła, że ​​postanowiła nie szukać dodatkowej opieki medycznej, a zamiast tego skupiła się na zapewnieniu komfortu. Przeanalizowaliśmy dane Google Trends, aby ocenić, czy to ogłoszenie wywołało publiczną ciekawość w odniesieniu do zwrotu opieka komfortowa. Wyszukiwane przez Google wyrażenie czym jest opieka komfortowa? Pojawiło się natychmiast po ogłoszeniu 15 kwietnia, przekraczając częstotliwość wyszukiwań z zeszłego roku prawie czterokrotnie, szczgólnie w Houston w Teksasie, mieście rodzinnym Busha. Wyniki te wskazują na brak świadomości w zakresie usług paliatywnych i dotyczą świadczeń opieki paliatywnej dla pacjentów z chorobą ograniczającą życie.

Mimo że termin powstał prawie pół wieku temu, istnieje poważne nieporozumienie i brak świadomości na temat opieki paliatywnej. Ogólnokrajowe badanie 800 osób dorosłych w USA przeprowadzone w 2011 roku przez Centrum Opieki Paliatywnej wykazało, że 70% osób nie miało żadnej wiedzy na temat opieki paliatywnej. Po otrzymaniu krótkiego opisu usług opieki paliatywnej,9 z 10 chciało mieć dostęp do opieki paliatywnej dla pacjentów i ich rodzin, w tym ich własnych bliskich. W innym badaniu w roku 2016 zbadano 800 dorosłych osób w stanie Nowy Jork, dotyczących opieki paliatywnej i hospicyjnej, i znaleziono podobne wyniki.

Przebadane osoby nie zdawały sobie sprawy, że opieka paliatywna obejmuje wsparcie psychospołeczne i duchowe, ale również usługi związane z ubezwłasnowolnieniem, wsparcie dla rodziny i opiekunów oraz potwierdzenie podstawowych zasad opieki paliatywnej. Osoby te stosowały również definicje opieki paliatywnej i hospicyjnej zamiennie i uważały ją zarówno za opiekędo końca życia. Tylko 22% uznało opiekę komfortową jako element opieki paliatywnej. Ponadto 37% i 53% respondentów wykazało błędne wyobrażenia na temat usług opieki hospicyjnej i paliatywnej. Wyniki z randomizowanej próby przeprowadzonej przez pielęgniarkę interwencji paliatywnej w porównaniu ze standardową opieką wśród pacjentów z zaawansowanym nowotworem wykazały, że wielu uważało, że opieka paliatywna była równoznaczna z opieką na zakończenie życia. .Podsumowując, odkrycia te sugerują niską świadomość społeczną na temat opieki paliatywnej i jej korzyści, chociaż wydaje się, że osoby zainteresowane są dostępem do opieki nad najbliższymi po zapoznaniu się z podstawowymi koncepcjami specjalności.

0 myśli nt. „Świadomość społeczna i postrzeganie opieki paliatywnej i komfortowej cz.1