Skuteczność ochronna szczepionki polisacharydowej wielowartościowej pneumokokowej

POLYVALENT pneumokokowa szczepionka polisacharydowa była licencjonowana do użytku w Stanach Zjednoczonych pod koniec 1977 roku.1 Licencja była oparta na wynikach randomizowanych badań klinicznych skuteczności ochronnej szczepionki u młodych mężczyzn górników z afrykańskiego złota.2, 3 W Stanach Zjednoczonych zalecono szczepionkę do stosowania u pacjentów zagrożonych poważnymi zakażeniami pneumokokowymi: osoby starsze; pacjenci z chorobami, takimi jak przewlekła choroba płuc, serca lub nerek; oraz pacjenci z obniżoną odpornością (u których skuteczność szczepionki była niska) .1, 4 Następnie doniesienia o niepowodzeniu szczepionki i danych nadzoru z Centrów Kontroli Chorób doprowadziły do niepewności co do skuteczności szczepionki w niektórych populacjach docelowych w Stanach Zjednoczonych. 5 6 7 Chociaż badania skuteczności szczepionki przeprowadzonej od momentu uzyskania licencji dały sprzeczne wyniki, różnice te mogły powstać, ponieważ badacze stosowali różne miary wyników lub badali populacje lub z powodu niewystarczającej mocy statystycznej.8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Opracowaliśmy studium przypadku w celu dokładniejszego oszacowania skuteczności szczepionki przeciwko inwazyjnym zakażeniom pneumokokowym u pacjentów ze wskazaniami do przyjęcia szczepionki. Metody
W badaniu wzięło udział badanie kliniczno-kontrolne, w którym pacjenci zostali zidentyfikowani prospektywnie. Wszyscy pacjenci mieli 18 lat lub więcej i byli hospitalizowani w z 11 głównych szpitali w Connecticut (Bridgeport, Danbury, Greenwich, Hartford, New Britain, Norwalk, St. Francis, St. Raphael, Waterbury, West Haven Veterans Affairs oraz szpitale Yale-New Haven). Instytucje te obejmują uczelnie uniwersyteckie, stowarzyszone z uniwersytetami i szpitale gminne i zawierają ponad połowę ostrych łóżek opieki medycznej w państwie.
Wybór pacjentów z przypadkami i określanie serotypów izolatów
Pacjenci kwalifikowali się do włączenia do badania jako pacjenci, jeśli Streptococcus pneumoniae został wyizolowany z normalnie sterylnego miejsca (np. Krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego lub płynu opłucnowego) i stwierdzono rozpoznane wskazanie do podania szczepionki przeciw pneumokokom. Potencjalni pacjenci zostali zidentyfikowani przez przyszły, aktywny nadzór w szpitalnych laboratoriach mikrobiologicznych. Kiedy tylko S. pneumoniae był izolowany w jednym z tych szpitali, izolat został wysłany do badaczy. Od września 1984 r. Do czerwca 1990 r. Uzyskano w ten sposób 1286 oddzielnych izolatów. Przegląd dokumentacji laboratoryjnej w różnym czasie w trakcie badania (obejmujący 20 procent izolatów) potwierdził, że ustalenie potencjalnych pacjentów z przypadkami było w 99 procentach kompletne. Ponadto włączono 65 kolejnych izolatów, które odzyskano od pacjentów w szpitalach Yale-New Haven i Waterbury przed rozpoczęciem badania. Większość z tych 65 szczepów wyizolowano w 1983 r. I na początku 1984 r. I albo serotypowano w tym czasie albo zamrożono i zachowano do późniejszego serotypowania.
Izolaty pneumokoków były oznaczane serotypowo w Centrum Współpracy Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie Referencji i Badań Pneumokoków na Uniwersytecie Pensylwanii w Szkole Medycznej. Serotypowanie przeprowadzono przy użyciu reakcji Neufelda (quellung) 19 z surowicą ze Statens Seruminstitut (Kopenhaga, Dania); obejmowało ono zastosowanie surowicy czynnikowej.20 Serotypowanie przeprowadzono bez wiedzy o historii szczepień pacjenta lub kwalifikującym się do badania.
Aby określić uprawnienia, rejestry szpitali pacjentów zostały poddane przeglądowi przez asystentów badawczych, którzy byli ślepi na hipotezy badawcze
[podobne: adepend cena, finasteryd cena, centralny rejestr lekarzy ]

0 myśli nt. „Skuteczność ochronna szczepionki polisacharydowej wielowartościowej pneumokokowej