Skuteczność ochronna szczepionki polisacharydowej wielowartościowej pneumokokowej ad 7

Czynnikami istotnie powiązanymi z inwazyjnymi zakażeniami pneumokokowymi były status pacjenta kliniki, możliwe zastępstwo dla statusu społeczno-ekonomicznego (dopasowany iloraz szans = 2,0; przedział ufności 95%, 1,5 do 3,0), miejsce zamieszkania w ośrodku opieki chronicznej (dopasowany iloraz szans = 1,8; przedział ufności 95%, 1,3 do 2,4) i rasy czarnej (dopasowany iloraz szans = 1,5; przedział ufności 95%, 1,1 do 2,1). Po tym, jak kontrolowaliśmy te i inne możliwe czynniki zakłócające, oszacowana skuteczność szczepionki pozostała praktycznie niezmieniona i statystycznie istotna (P <0,0001). Tabela 5. Tabela 5. Zagregowana skuteczność ochronna wieloważnej szczepionki pneumokokowej przeciwko serotypom w szczepionce u pacjentów immunokompetentnych, według grupy wiekowej i czasu od szczepienia. Istniały jednak trzy czynniki, które wpłynęły na skuteczność szczepionki w modelu, co wykazano przez obecność statystycznie istotnych terminów interakcji: warstwy (tj. Pacjentów z obniżoną odpornością vs. pacjentów immunokompetentnych), wieku pacjenta w momencie infekcji i czasu od momentu szczepienia szczepionką pneumokokową. Szczepionka była znacznie mniej skuteczna (p <0,003) u pacjentów z obniżoną odpornością niż u pacjentów immunokompetentnych. Jego skuteczność zmniejszyła się także wraz z wiekiem pacjentów (P <0,003 dla trendu) i ze wzrostem czasu od szczepienia (P = 0,024 dla trendu). Tabela 5 pokazuje wpływ interakcji pomiędzy wiekiem i czasem od szczepienia u pacjentów immunokompetentnych w odniesieniu do oszacowania ochronnej skuteczności szczepionki przeciw pneumokokom przeciwko serotypom przedstawionym w szczepionce. Szacowana łączna skuteczność szczepionki u pacjentów immunokompetentnych, którzy otrzymali go mniej niż trzy lata wcześniej, spadła z 93% u pacjentów w wieku poniżej 55 lat do 46% u pacjentów w wieku 85 lat lub starszych. Wpływ czasu od szczepienia był mniej dramatyczny, choć statystycznie istotny. Skuteczność szczepionki u pacjentów w wieku poniżej 55 lat spadła z 93 procent dla osób zaszczepionych w ciągu trzech lat do 85 procent dla osób zaszczepionych ponad pięć lat wcześniej.
Było 71 par pacjentów i pacjentów, u których pacjentka była zakażona serotypem, który nie był reprezentowany ani w 14-walentnej, ani w 23-walentnej szczepionce. Było także 99 par, w których pacjent będący pacjentem był zakażony serotypem przedstawionym w 23-walentnej szczepionce, ale nie w 14-walentnej szczepionce i w którym ani pacjent, ani kontrola nie otrzymali 23-walentnej szczepionki (chociaż albo lub oba mogły otrzymać 14-walentną szczepionkę). W tych 170 parach skuteczność ochronna szczepionki dla wszystkich pacjentów wynosiła -73% (przedział ufności 95%, -263% do 18%, P = 0,15), -56% (przedział ufności 95%, -259% do 33% ; P = 0,29) dla 134 pacjentów immunokompetentnych i -150 procent (przedział ufności 95 procent, -1188 procent do 52 procent, P = 0,25) dla 36 pacjentów z obniżoną odpornością. Podobnie, w podgrupie 27 pacjentów zakażonych serotypami nie reprezentowanymi w szczepionce i których jedynym wskazaniem do otrzymywania szczepionki był zaawansowany wiek, skuteczność wynosiła -100 procent (95 procent przedziału ufności, -426 procent do 60 procent, P = 0,56 )
[hasła pokrewne: reks malbork, enea poznań polna, carvetrend ]

0 myśli nt. „Skuteczność ochronna szczepionki polisacharydowej wielowartościowej pneumokokowej ad 7

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Schodołazy dla osób niepełnosprawnych[…]

  2. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: aparaty ortodontyczne Clear Aligner[…]