Porównanie fondaparynuksu i enoksaparyny w ostrych zespołach wieńcowych ad

Piąta organizacja oceniająca strategie w badaniu ostrych zespołów niedokrwiennych (OASIS-5) porównała skuteczność i bezpieczeństwo stosowania fondaparynuksu i enoksaparyny (Lovenox, Sanofi-Aventis) u pacjentów wysokiego ryzyka z niestabilną dławicą piersiową lub zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST. Metody
Projekt badania
OASIS-5 był randomizowanym, podwójnie ślepym, podwójnie ślepym badaniem, w którym porównywano fondaparynuks z enoksaparyną u pacjentów z niestabilną dławicą piersiową lub zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST; Uwzględniono 20 078 pacjentów z 576 ośrodków w 41 krajach. Szczegóły protokołu podano w innym miejscu. 15 Badanie zostało przeprowadzone niezależnie przez komitet sterujący i Population Health Research Institute, McMaster University i Hamilton Health Sciences, Hamilton, Ontario, Kanada. Badanie zostało opracowane przez komitet sterujący, a dane były koordynowane i zarządzane niezależnie przez Population Health Research Institute, McMaster University i Hamilton Health Sciences. Pierwszych pięciu członków komitetu pisze o dokładności i kompletności danych i analiz. Protokół badania został zatwierdzony przez odpowiednie komisje etyczne i organy regulacyjne. Główny badacz miał pełny dostęp do danych i zredagował manuskrypt z uwagą całego komitetu redakcyjnego.
Badaj pacjentów
Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy badanej w ciągu 24 godzin od pojawienia się objawów i byli uprawnieni, jeśli spełnili co najmniej dwa z trzech następujących kryteriów: wiek wynoszący co najmniej 60 lat, podwyższony poziom troponiny lub izoenzymu kinazy kreatynowej MB, lub zmiany elektrokardiograficzne wskazujące na niedokrwienie. Wykluczono pacjentów z przeciwwskazaniami do heparyny drobnocząsteczkowej, niedawnego udaru krwotocznego, wskazań do leczenia przeciwzakrzepowego innego niż ostry zespół wieńcowy lub poziomu kreatyniny w surowicy wynoszącego co najmniej 3 mg na decylitr (265 .mol na litr).
Wyniki
Celem w odniesieniu do pierwszorzędowego wyniku skuteczności (śmierć, zawał mięśnia sercowego lub oporne niedokrwienie) było wykazanie nie gorszej jakości fondaparynuksu w porównaniu z enoksaparyną po dziewięciu dniach. Głównym celem bezpieczeństwa było ustalenie, czy fondaparinuks był skuteczniejszy od enoksaparyny w zapobieganiu poważnym krwawieniom.
Pacjentów obserwowano przez co najmniej 90 dni i maksymalnie 180 dni. Do wcześniejszych wtórnych wyników zaliczano: zgon lub zawał mięśnia sercowego; śmierć, zawał mięśnia sercowego lub oporne niedokrwienie; oraz poszczególne składniki tych złożonych wyników po 30 dniach i na końcu badania. Informacje o uderzeniach były również systematycznie zbierane. Pierwszorzędowym skutkiem bezpieczeństwa było duże krwawienie po dziewięciu dniach. Bilans korzyści i ryzyka oceniano na podstawie kombinacji pierwotnej skuteczności i bezpieczeństwa. Wszystkie wydarzenia zostały oślepione przez komisję. Definicje wydarzeń zostały opisane osobno15 i zostały podane w części Dodatku Dodatkowego (dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org).
Badanie-Drug Administration
Po udzieleniu pisemnej świadomej zgody pacjenci zostali losowo przydzieleni za pomocą centralnego systemu telefonicznego do otrzymywania fondaparynuksu w dawce 2,5 mg raz na dobę oraz placebo enoksaparyny dwa razy na dobę we wstrzyknięciu podskórnym lub enoksaparyną w dawce mg na kilogram masę ciała dwa razy na dobę plus placebo fondaparynuksu raz na dobę we wstrzyknięciu podskórnym
[więcej w: centralny rejestr lekarzy, zoz ursynów, dermatolog od włosów warszawa ]
[hasła pokrewne: dicortineff do ucha, infoeltech, reks malbork ]

0 myśli nt. „Porównanie fondaparynuksu i enoksaparyny w ostrych zespołach wieńcowych ad

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu rehabilitacja dzieci Białystok[…]

  2. korzystnie działaja na zmiejszenie cukru, cholesterolu i wzmocnienie naczyń krwionosnych