Obniżenie poziomu homocysteiny za pomocą kwasu foliowego i witamin z grupy B w chorobie naczyniowej czesc 4

Wyjściową charakterystykę przedstawiono w tabeli i ogólnie dobrze zrównoważono między badanymi grupami. Przyleganie, zdarzenia niepożądane i działania uzupełniające
Wśród osób przypisanych do grupy leczonej aktywnie, 95,5 procent nadal przyjmowało lek badany w jednym roku, 94,0 procent robiło to po dwóch latach, 92,5 procent po trzech latach, 91,4 procent po czterech latach i 90,8 procent po pięciu latach. Odpowiednie wartości dla grupy placebo wynosiły 96,0 procent, 93,4 procent, 92,3 procent, 89,9 procent i 88,5 procent. Stosowanie otwartych preparatów kwasu foliowego mieściło się w zakresie od 2,3 do 4,5 procent w grupie leczonej aktywnie i od 2,2 do 5,5 procent w grupie placebo. Nie było poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem badanym. Najczęstszymi przyczynami stałego lub czasowego przerwania leczenia w dowolnym momencie była decyzja pacjenta (11,1 procent w grupie leczonej aktywnie, w porównaniu do 12,6 procent w grupie placebo), opinia lekarza (1,6 procent w porównaniu do 2,0 procent), hospitalizacja ( 1,0 procent vs. 0,8 procent) i ogólne złe samopoczucie (1,0 procent vs. 0,7 procent).
Okres obserwacji wynosił średnio pięć lat. Łącznie 37 pacjentów, 21 w grupie leczonej aktywnie i 16 w grupie placebo, nie ukończyło badania (21 odmówiło kontynuacji, a 16 zostało straconych w celu obserwacji). Status istotności 99,3% pacjentów ustalono na końcu badania. Wszyscy pacjenci, którzy odmówili kontynuacji badania lub zostali straceni w wyniku obserwacji, ukończyli co najmniej dwie wizyty w klinice i zostali włączeni do ostatecznej analizy, z danymi ocenzurowanymi w czasie ostatniej wizyty kontrolnej.
Wpływ suplementacji na poziomy witaminy i homocysteiny
Ryc. 1. Ryc. 1. Średnie (+ SD) poziomy plazmy całkowitej homocysteiny, kwasu foliowego, witaminy B6 i witaminy B12. Całkowite poziomy homocysteiny w osoczu zostały zmierzone u 1644 pacjentów w grupie leczonej aktywnie i 1661 pacjentów w grupie placebo w punkcie wyjściowym; odpowiednio w 581 i 588, po dwóch latach; oraz odpowiednio 533 i 531 po 5 latach (koniec badania). Stężenie kwasu foliowego i witaminy B zmierzono u 571 pacjentów w grupie leczonej aktywnie i 575 pacjentów w grupie placebo na początku badania oraz w 572 i 573 odpowiednio po dwóch latach. Aby przeliczyć wartości dla homocysteiny na miligramy na litr, podziel przez 7.396. Aby przeliczyć wartości folianu na nanogramy na mililitr, podziel przez 2.266. Aby przekonwertować wartości dla witaminy B6 na nanogramy na mililitr, podziel przez 5,982. Aby przeliczyć wartości dla witaminy B12 na pikogramy na mililitr, podziel przez 0,7378.
Poziomy witaminy w osoczu i poziomy homocysteiny dla podgrupy pacjentów, u których zostały zmierzone, pokazano na rycinie 1. W randomizacji nie było znaczących różnic między dwiema grupami w poziomach kwasu foliowego w osoczu (27,6 nmola na litr [12,2 ng na mililitr] w grupie leczonej aktywnie i 27,1 nmol na litr [12,0 ng na mililitr] w grupie placebo), witamina B6 (pirydoksal) (61,9 nmoli na litr [10,3 ng na mililitr] i 58,1 nmol na litr [9,7 ng na mililitr] odpowiednio) lub witamina B12 (322,2 pmola na litr [436,6 pg na mililitr] i 314,5 pmol na litr [426,1 pg na mililitr], odpowiednio). Średnie całkowite poziomy homocysteiny w osoczu były również podobne w obu grupach (12,2 .mol na litr [1,6 mg na litr] w obu grupach)
[więcej w: masaż przeciwwskazania, rezonans magnetyczny glowy cena, terapia czynnikami wzrostu ]
[przypisy: melisa cieśla, finasteryd cena, przeglądarka skierowań ]

0 myśli nt. „Obniżenie poziomu homocysteiny za pomocą kwasu foliowego i witamin z grupy B w chorobie naczyniowej czesc 4

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: usuwanie tatuaży warszawa[…]