Obniżenie poziomu homocysteiny za pomocą kwasu foliowego i witamin z grupy B w chorobie naczyniowej ad 7

Współczynniki zagrożenia dla tych analiz wynosiły 1,03 dla pierwotnego wyniku (przedział ufności 95%, 1,02 do 1,04), 1,04 dla śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych (przedział ufności 95%, 1,02 do 1,05), 1,02 dla zawału mięśnia sercowego (przedział ufności 95%, 1,01 do 1,04) i 1,03 dla udaru (95 procent przedziału ufności, 1,02 do 1,05). Dyskusja
W naszym badaniu codzienne podawanie kombinacji kwasu foliowego, witaminy B6 i witaminy B12 znacząco obniżyło poziom homocysteiny, ale nie zmniejszyło częstości występowania pierwotnego wyniku – zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu – podczas średni okres obserwacji wynoszący pięć lat. W analizie podgrup nie wykazano niejednorodności efektów leczenia u pacjentów z regionów z obowiązkowym umacnianiem żywności folanami i regionami bez obowiązkowej fortyfikacji folianów oraz u pacjentów z wyższym poziomem w porównaniu z niższymi wyjściowymi poziomami homocysteiny.
Nasze wyniki są zgodne z wynikami norweskiej próby witaminowej (NORVIT), opisanymi w innym wydaniu tego czasopisma. 13 W badaniu NORVIT oceniano 3749 pacjentów z niedawnym zawałem mięśnia sercowego z Norwegii, kraju bez umiejscowienia kwasu foliowego w żywności, i nie stwierdzono znaczących korzystny efekt skojarzonego leczenia kwasem foliowym i witaminą B12, z lub bez witaminy B6, pomimo odpowiedniego obniżenia poziomu homocysteiny. Podobnie, nie było korzyści z leczenia w badaniu VISP (Vitamin Intervention for Prevention Prevention) 14 oraz w mniejszej próbie przeprowadzonej na 593 pacjentach ze stabilną chorobą wieńcową w Holandii15.
Na podstawie badań epidemiologicznych przeprowadzonych przed rozpoczęciem naszego badania, z których wiele było retrospektywnych, nasza próba była odpowiednio zasilana, aby umożliwić wykrycie proporcjonalnego zmniejszenia ryzyka pierwotnego wyniku o 17 do 20 procent. Nowsze prospektywne badania obserwacyjne i metaanaliza tych badań wykazały, że związek między homocysteiną a ryzykiem sercowo-naczyniowym jest niższy. Po dostosowaniu do znanych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego i błędu rozcieńczenia regresji, 25-procentowe zmniejszenie poziomu homocysteiny (około 3 .mol na litr [0,4 mg na litr]) wiązało się z 11-procentowym zmniejszeniem ryzyka choroby wieńcowej i procentowe zmniejszenie ryzyka udaru mózgu.8 Nasze odkrycia nie mogą definitywnie wykluczyć możliwości, że suplementy witaminy B mają bardzo mały korzystny wpływ na chorobę wieńcową, o wielkości podobnej do tych najnowszych oszacowań siły związku epidemiologicznego (na przykład , zmniejszenie ryzyka o 10 procent lub mniej). Jednak wydaje się to mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę zgodność naszych wyników z różnymi wynikami i podgrupami choroby niedokrwiennej serca, brak efektu leczenia na ogół w stanach niedokrwiennych – dla których próba była dobrze zasilana, aby wykryć nawet 13-procentową redukcję ryzyka – i zgodne wnioski z badań NORVIT i VISP. Widoczny wzrost częstości niestabilnej dławicy piersiowej w grupie leczonej aktywnie jest niezgodny z oceną obojętną dla wszystkich innych ocenianych wyników choroby wieńcowej i może być związany z trudnością ustalenia tej diagnozy i gry losowej.
W odniesieniu do ryzyka udaru mózgu zaobserwowaliśmy bezwzględną redukcję o 1,3 punktu procentowego i względną redukcję o 24 procent wśród pacjentów przypisanych do grupy leczonej aktywnie
[patrz też: lek do kolonoskopii, witamina d3 badanie cena, rezonans magnetyczny glowy cena ]
[więcej w: asubtela cena, falkon sosnowiec, grudnik kraków ]

0 myśli nt. „Obniżenie poziomu homocysteiny za pomocą kwasu foliowego i witamin z grupy B w chorobie naczyniowej ad 7