Obniżenie poziomu homocysteiny za pomocą kwasu foliowego i witamin z grupy B w chorobie naczyniowej ad 5

Zgodnie z oczekiwaniami wystąpiły różnice regionalne, z mniejszą ilością kwasu foliowego i wyższymi poziomami homocysteiny u pacjentów z regionów, które nie wymagały folianowego umacniania żywności, niż u pacjentów z regionów, które wymagały fortyfikacji folianów. Wartości uzyskane dwa lata po randomizacji wykazały, że poziom folianów w osoczu i witaminy B12 był w przybliżeniu podwojony, a poziomy witaminy B6 były około czterokrotnie wyższe w grupie leczonej aktywnie, bez znaczących zmian w grupie placebo (Figura 1). W grupie leczonej aktywnie średni poziom homocysteiny zmniejszył się do 9,9 .mol na litr (1,3 mg na litr) w ciągu dwóch lat (spadek o 2,2 .mol na litr [0,3 mg na litr] od wartości wyjściowej) i do 9,7 .mol na litr (1,3 mg na litr) na koniec badania (spadek o 2,4 .mol na litr [0,3 mg na litr] od wartości wyjściowej). W grupie placebo średni poziom homocysteiny zwiększył się do 13,2 .mol na litr (1,8 mg na litr) w ciągu dwóch lat (wzrost o 1,1 .mol na litr [0,1 mg na litr] od wartości wyjściowej) i do 12,9 .mol na litr (1,7 mg na litr) pod koniec badania (wzrost o 0,8 .mol na litr [0,1 mg na litr] od wartości wyjściowej) (Figura 1). W wyniku tego stwierdzono różnicę wynoszącą 3,3 .mol na litr (0,4 mg na litr) w zmianie od wartości wyjściowej w poziomach homocysteiny między grupami leczenia po dwóch latach i różnicę 3,2 .mol na litr (0,4 mg na litr) w koniec badania. Różnice te były większe w regionach, które nie wymagały fortyfikacji folianów (3,7 .mol na litr [0,5 mg na litr] po dwóch latach i 4,1 .mol na litr [0,6 mg na litr] na koniec badania) niż w regionach, które wymagały folate umocnienie (3,2 .mol na litr w ciągu dwóch lat i 2,9 .mol na litr [0,4 mg na litr] na koniec badania).
Podstawowe wyniki i zgony z dowolnej przyczyny
Rycina 2. Rycina 2. Szacunki Kaplana-Meiera dotyczące odsetka pacjentów ze złożonym pierwotnym wynikiem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu. Względne ryzyko pierwotnego wyniku złożonego w grupie leczonej aktywnie, w porównaniu z grupą placebo, wynosiło 0,95 (przedział ufności 95%, 0,84 do 1,07, P = 0,41 w teście log-rank).
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki. W grupie leczonej aktywnie 519 pacjentów (18,8 procent) zmarło z przyczyn sercowo-naczyniowych lub miało zawał mięśnia sercowego lub udar, w porównaniu z 547 pacjentami (19,8 procent) w grupie placebo (względne ryzyko, 0,95, przedział ufności 95 procent, 0,84 do 1,07; P = 0,41) (rysunek 2 i tabela 2). Gdy każdy ze składników pierwotnego wyniku złożonego analizowano osobno, nie było znaczących różnic między grupami pod względem liczby zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych lub zawału mięśnia sercowego (Tabela 2 i Dodatek dodatkowy). Mniej osób w grupie leczonej aktywnie niż w grupie placebo miało udar mózgu (111 [4,0 procent] vs. 147 [5,3 procent], ryzyko względne, 0,75, przedział ufności 95 procent, 0,59 do 0,97, P = 0,03). Ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny było podobne w grupie leczonej aktywnie i grupie placebo (względne ryzyko, 0,99 przy aktywnym leczeniu, 95% przedział ufności, 0,88 do 1,13, P = 0,94).
Drugorzędne i inne wyniki
Wśród wcześniej ustalonych wtórnych wyników sercowo-naczyniowych, całkowite niedokrwienne zdarzenia wystąpiły u 900 (32,6%) pacjentów w grupie leczonej aktywnie i u 890 pacjentów (32,2%) w grupie placebo (względne ryzyko, 1,03, przedział ufności 95%, 0,94 do 1,13 ; P = 0,57) (tabela 2)
[hasła pokrewne: zoz ursynów, terapia rodzinna łódź, viagra bez recepty cena ]
[podobne: przeglądarka skierowan, kurniki jasienica, kasia popowska wikipedia ]

0 myśli nt. „Obniżenie poziomu homocysteiny za pomocą kwasu foliowego i witamin z grupy B w chorobie naczyniowej ad 5