Porównanie fondaparynuksu i enoksaparyny w ostrych zespołach wieńcowych ad

Piąta organizacja oceniająca strategie w badaniu ostrych zespołów niedokrwiennych (OASIS-5) porównała skuteczność i bezpieczeństwo stosowania fondaparynuksu i enoksaparyny (Lovenox, Sanofi-Aventis) u pacjentów wysokiego ryzyka z niestabilną dławicą piersiową lub zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST. Metody
Projekt badania
OASIS-5 był randomizowanym, podwójnie ślepym, podwójnie ślepym badan...

Wpływ telitromycyny na ostre zaostrzenia astmy ad 8

Chociaż badanie prospektywnie koncentrowało się na skuteczności telitromycyny we wczesnym okresie (pierwsze 10 dni) po zaostrzeniu, zaobserwowano znaczną poprawę w zakresie objawów, chociaż nie w czynności płuc, podczas 6-tygodniowego okresu badania. Częstość zdarzeń niepożądanych odnotowanych dla telitromycyny była zgodna z częstością występującą w poprzednich doniesieniach10 Chociaż to badanie kontrolowane placebo...

Wpływ doustnego milrinonu na śmiertelność w ciężkim przewlekłym niewydolności serca ad 5

Milrinon wywierał niekorzystny wpływ na wszystkie te podgrupy; nie stwierdzono istotnego korzystnego wpływu leczenia na przeżycie w żadnej podgrupie (tabela 2). Warto zauważyć, że milrinon istotnie zwiększał śmiertelność w trzech szczególnych podgrupach pacjentów: z objawami klasy IV, z niskim stężeniem sodu w surowicy i ze znacznie zwiększonym stosunkiem sercowo-sercowym. Rycina 2. Rycina 2. Analiza Kaplana-Meiera pokazu...

Objawy i cierpienie u kresu życia u dzieci chorych na raka ad 7

Zadeklarowane intencje tej książki mają na celu promowanie systematycznych badań nad zdrowiem miejskim i pełnienie funkcji pomostu między miejskimi badaniami nad zdrowiem a praktyką zdrowia publicznego. W większości przypadków książka osiąga oba cele. Z dość wyczerpującymi streszczeniami aktualnej wiedzy w tej dziedzinie, jest to przydatny przewodnik i źródło informacji dla studentów, praktyków i pracowników akademicki...

Najnowsze zdjęcia w galerii logopeda-biofeedback:

331#przeglądarka skierowań na leczenie sanatoryjne , #olx orneta , #witamina d3 badanie cena , #lek do kolonoskopii , #tantum verde ulotka , #przeglądarka skierowań , #przeglądarka skierowan , #kapoplastyka stawu biodrowego cena , #przychodnia familia , #przeglądarka skierowań sanatoryjnych ,